Denne siden er for samarbeidspartnere av Coop Midt-Norge Eiendom.

Her finnes tilgang til arbeidslista hvor oppdrag til partnere tildeles (app kan også brukes: Lydia AO), og det er også anledning til å melde inn behov hvis man har innspill til noe som burde gjøres på våre bygg.

Brukernavn og passord utstedes av Drift- og vedlikeholdssjef.

Behovsmelding

Meld inn behov og innspill knyttet til eiendommer og tekniske anlegg. Du kan også sjekke status for dine innmeldinger.

Arbeidsliste

Alle oppdrag fra Coop Midt-Norge tildeles i dette systemet, og samarbeidspartnere dokumenterer sitt arbeid her.

brukerveiledning72.jpg

Brukerveiledning

Enkel brukerveiledning for systemet.