Denne siden er for leietakere av Coop Midt-Norge Eiendom. (Er du samarbeidspartner? Klikk her)
Her finnes tilgang til behovsmeldinger, sjekklister for egenkontroll, brannvernperm og ellers nyttig info for våre leietakere.


Generelle saker angående eiendommen meldes som behovsmelding (hull i asfalt, tagging, etc), hastesaker kan meldes til Vakttelefon Eiendomsdrift: 46 84 31 21

Behovsmelding

Meld inn behov og ønsker knyttet til drift og vedlikehold. Du kan også sjekke status for dine innmeldinger.

Arbeidsliste

Viser din arbeidsliste, herunder lovpålagt egenkontroll.

Brannvern

Digital brannvernperm. Inkluderer tegninger, dokumenter, linker og annen relevant informasjon.

Brukerveiledning

Brukerveiledning for systemet, web og app.

Brukernavn og passord utstedes av Drifts- og vedlikeholdssjef.